I skogen fanns en ”dinosaurieskalle” enligt barnen. Jag gissar på att det en gång varit ett rådjur, men vi kan tycka olika. 😄